Статті, документиСтатті  
Діючі документи  
Документи МНС-ДСНС  
 
Програми професійної підготовки гірських рятувальників  

Подписаться на рассылку

Концепція реформування гірської рятувальної служби в системі ДСНС України
(розробник: Гірські рятувальники Івано-Франківської області)Загальні положення

Стратегією сталого розвитку “Україна-2020”, схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, з метою впровадження в Україні європейських стандартів життя та виходу України на провідні позиції у світі передбачено проведення реформи (вектор безпеки). Згаданою Стратегією також визначено, що Україна повинна стати державою із сильною економікою та з передовими інноваціями (вектор розвитку).

Ця Концепція розроблена відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 р. № 1099-VIII, та на виконання плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 184.

У Концепції з урахуванням передового досвіду іноземних держав з розвиненою економікою запропоновано створення гірської рятувальної служби з застосуванням дворівневої системи – державної та добровільної (громадської).

Проблема, яка потребує розв’язання

Основна проблема – повна неспроможність обласного керівництва ДСНС вирішувати будь-які проблемні питання гірських рятувальних підрозділів, нерозуміння специфіки роботи пошуку людей в горах. Як наслідок відсутності необхідних реформ гірські рятувальні підрозділи опинились в критичному стані. В період з початку 2012 року по даний час через відсутність фінансування матеріально-технічна база не поновлювалась. Відсутні одяг, взуття, індивідуальне та спеціальне спорядження, засоби оперативного зв‘язку, засоби транспортування потерпілих на різних формах рельєфу, альпіністське та інше спорядження.

Практика підбору кадрів для гірських рятувальних підрозділів через обласні управління ДСНС є не ефективною і навіть шкідливою, що призвело до збільшення текучості кадрів та втрати кваліфікованих фахівців.

Відсутні єдина програма, центр підготовки та перепідготовки (проведення первинної підготовки) гірських рятувальників.
При проведенні пошуково-рятувальних робіт погіршилася взаємодія з іншими гірськими підрозділами сусідніх областей, часто питання взаємодії  між підрозділами вирішуються виключно за рахунок особистих взаємин між керівниками та рятувальниками цих підрозділів.

Відсутність компетентного органу, який розуміє проблеми гірських рятувальних підрозділів, бачить шляхи їх вирішення і здатний підготувати відповідні нормативно-правові акти, призводить до того, що в кожній області, де є такі підрозділи, виникають свої (не компетентні) бачення на подальшу їх діяльність.

Реформування гірських рятувальних підрозділів – це вимога реалій сьогоднішнього часу, це саме європейський курс розвитку країни, це вимога перш за все людей, які ходять в гори, займаються екстремальними та активними видами спорту, які потребують кваліфікованої та оперативної допомоги в горах.

Змін потребує також прогресивна частина рятувальників, які хочуть умов для розвитку та підвищення своєї професійної кваліфікації.

Тема реформування гірських підрозділів піднімалась та обговорювалась на багаточисельних міжнародних зустрічах та семінарах, засіданнях Президії Федерації спортивного туризму України та обласних Федерацій, чисельних фестивалях активного туризму, учасники яких звертались до керівництва ДСНС з пропозиціями щодо покращення рівня захисту та безпеки туристів. Дані пропозиції базуються на рекомендаціях експертів, які були учасниками цих заходів, а також досвіді гірських рятувальників – наших зарубіжних колег з Польщі, Словачини, Автрії та Німеччини.


Мета і терміни реалізації Концепції

Метою Концепції є реалізація державної політики в галузі безпеки громадян (туристів) на території Карпатського регіону, виведення на новий рівень ефективності функціонування гірської рятувальної служби та адаптації до стандартів аналогічних служб розвинутих країн Європейського Союзу.

В основу реалізації Концепції покладено принцип об'єднання зусиль державних та громадських гірських рятувальних організацій, мобілізації сил та засобів для розв‘язання проблем безпеки в туризмі, в питаннях організації пошуку і рятування туристів у гірських, лісових, спелеологічних районах та місцях масового відпочинку.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2017-2020 років.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Основними напрямами реалізації Концепції є:
– запровадження прозорої дворівневої структури державних та громадських рятувальників,де чисельність штатних працівників складає 10-20% від загальної чисельності громадських рятувальників (волонтерів);
– при організаційній підтримці ДСНС України створити робочу групу з числа фахівців гірських рятувальних підрозділів та представників експертного середовища (спортивних федерацій, громадських організацій), в тому числі іноземних спеціалістів, для розробки та напрацювання нормативно-правових актів;
– вивести існуючі гірські підрозділи з підпорядкування обласних формувань, об'єднати їх в єдину структуру з єдиним керівним органом зі статусом юридичної особи, при одному з центральних органів виконавчої влади (за формою та назвою це може бути - гірський рятувальний центр чи гірська рятувальна служба). Далі поетапно переходити до європейських аналогів служб порятунку в горах.

Реформу гірських рятувальників проводити в два етапи:

1) на першому етапі:

– для якісного підбору штатних працівників провести конкурс та переатестацію всіх рятувальників. Атестацію рятувальників проводить комісія, призначена робочою групою.
– з числа переатестованих, перспективних, молодих рятувальників провести відбір кандидатів для проходження навчання (стажування) під керівництвом іноземних фахівців, для підготовки та атестації громадських рятувальників (волонтерів).
– для керівників нової структури провести навчання з залученням іноземних фахівців з питань організації роботи та взаємодії державної та громадської складових.
– штатні працівники рятувальних підрозділів, які пройшли відповідну підготовку, до завершення першого етапу реформування здійснюють підбір кандидатів та проводять навчання громадських рятувальників за єдиною програмою.

2) на другому етапі:

– визначити чисельність штатних та громадських працівників, оперативних одиниць та дислокацію рятувальних підрозділів для ефективного реагування (часу готовності) на надзвичайні ситуації та нещасні випадки, визначити зони відповідальності, виходячи з площі території складності рельєфу та насиченості об’єктами туристичних відвідувань (туристичних маршрутів);
– покращити матеріально-технічну базу рятувальної служби, оснастити гірські рятувальні формування сучасними засобами зв'язку, спорядженням та технікою;
– переглянути табель оснащення для гірських підрозділів з метою оптимізації та врахування сучасних умов;
– визначити єдину форму одягу для гірського рятувальника України;
– розробити законодавчі документи, що регламентують роботу гірських формувань;
– через співробітництво з Міжнародною комісією рятування в горах IKAR-CISA довести аспекти діяльності гірської рятувальної служби України до міжнародних стандартів та стати членом Міжнародної комісії IKAR-CISA (http://www.ikar-cisa.org).

Очікувані результати

Створення прозорої та ефективної структури, поліпшення якості роботи гірських рятувальних підрозділів. Результатом реформування гірських рятувальних підрозділів має стати український аналог організацій гірських рятувальників сусідніх країн, здатний оперативно реагувати на надзвичайні ситуації і нещасні випадки в гірських, лісових, спелеологічних районах та місцях масового відпочинку.


Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції на початковому етапі здійснюється за рахунок і в межах коштів державного бюджету та не потребує додаткових бюджетних витрат.
Для реалізації Концепції можуть також залучатися кошти міжнародної технічної допомоги, внески зацікавлених міжнародних організацій, а також кошти з інших джерел.


Гірські рятувальники Івано-Франківської області
Серпень 2017 року


источник:copyright 2017-2022 Palamarchuk Alexander