КРС і МКК

трехместная палатка Geos 3
Как работать с жумаром

Знайди роботу з Jooble

КРС і МКККРС (контрольно-рятувальні служби) та МКК (маршрутно-кваліфікаційні комісії) були і залишаються ключовими структурами в системі забезпечення безпеки туристів.


Контрольно-рятувальні служби (КРС) були створені у 1972 р. в районах СРСР з високою туристичною активністю, де подолання природних перешкод на маршрутах було небезпечним для туристів.

Основними завданнями контрольно-рятувальних служб (КРС) були:
1. Здійснення профілактичних заходів для запобігання нещасним випадкам з туристами.
2. Проведення пошуково-рятувальних робыт та надання допомоги особам, що терплять лихо.

Фінансування КРС здійснювалося за кошти відповідних рад профспілок, заробленими профспілчанськими структурами – Радами по туризму і екскурсіях, – тобто, КРС були створені і працювали у сфері туризму.

З проголошенням Акту про державну незалежність України 24 серпня 1991 р. завдання для КРС залишились незмінними, самі служби, як рятувальні формування сфери туризму, були передані під управління до Туристсько-спортивної спілки України (Кримська КРС, Закарпатська КРС, Івано-Франківська КРС, Львівська КРС, Тернопільська КРС, Чернівецька КРС: приміщення, транспорт, засоби зв’язку, інвентар, спорядження - без права відчуження майна та будь-яких форм приватизації), а фінансування КРС з 1992 р. відбувалося за рахунок державного бюджету.

У 2000р. 95% рятувальників Контрольно-рятувальних служб перейшли у службу з аналогічними завданнями, створену в сфері управління МНС (Міністерства з надзвичайних ситуацій) України. Контрольно-рятувальні служби (за винятком КРС Криму) залишившись без бюджетного фінансування, перетворилися у експертні організації та об’єднавчі осередки туристських спортивних кадрів.
Детальніше про це - див. статтю:
КОНТРОЛЬНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНОЇ СПІЛКИ УКРАЇНИ - ДОНОР МНС УКРАЇНИ

Маршрутно-кваліфікаційні комісії (МКК) створюються Федерацією спортивного туризму України, її територіальними осередками і є громадськими структурними підрозділам Федерації (Положення про МКК затверджено постановою Президії ФСТУ, 2001 р.)

За змістом діяльності Маршрутно-кваліфікаційні комісії виконують наступні роботи:

  • проводять консультації з питань вибору маршрутів, організації, підготовки та проведення туристських спортивних походів;
  • розглядають заявочні документи туристських груп та приймають рішення про їх підготовленість до походів;
  • контролюють проходження туристськими группами маршрутів у встановлені терміни;
  • розглядають звітні документи туристських груп про здійснені походи i визначають кінцеві категорії складності пройдених походів;
  • організовують, у разі необхідності, виїзні громадські контрольно-рятувальні загони у місцях масового зосередження туристських груп;
  • організовують збір та обробку інформації щодо потоків туристів у piзні райони України та за її межі;
  • проводять роботу щодо класифікації маршрутів туристських спортивних походів;
  • планують та проводять туристські експедиції з метою розробки маршрутів та освоєння нових туристських районів;
  • проводять інші профілактичні заходи з метою запобігання нещасним випадкам у походах.


Метою діяльності МКК – серед іншого – є сприяння залученню широких верств населення до активної участі у туристських спортивних походах, сприяння організації БЕЗПЕЧНОГО їх проведення.


Корисні посилання:
www.cmkk.com.ua ЦМКК Федерації спортивного туризму України

copyright 2017-2022 Palamarchuk Alexander